Gereformeerde Kerk Enschede e.o.
Behorend tot het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) Chi (χ) Rho (ρ) = Christus Koning

De tafel op het podium De ingang van GK Enschede is rechts op de parkeerplaats, onder de overkapping bij de pilaren Het Heilig Avondmaal De Apostel Thomaskerk Enschede, de ingang is rechts onder de overkapping bij de pilaren In de eredienst met ds. R. van der Wolf Eudokiazaal in de Apostel Thomaskerk Psalm 100:5: want de HERE is goed, zijn goedertierenheid is voor eeuwig, Zijn trouw van generatie op generatie.

Welkom

Hartelijk welkom op de website van de Gereformeerde Kerk Enschede e.o.

Wij zijn een kerk die vast wil houden aan de Bijbel als Gods onfeilbare Woord, voor alle tijden en alle plaatsen. Gods Woord is voor ons de richtlijn voor ons leven.

Iedere zondag om 10.00 uur en om 16.30 uur worden de erediensten gehouden in:
de Apostel Thomaskerk
Thomas de Keyserstraat 20
7545 BK  Enschede

Ook gasten zijn van harte welkom! De ingang om onze erediensten bij te wonen, vindt u rechts op de parkeerplaats, onder de overkapping bij de pilaren. Daar hangt ook het bord van GK Enschede.
Een dringend verzoek aan onze gasten: wilt u zich opgeven via het contactformulier van één van de ouderlingen als u de dienst wilt bijwonen?
Dit i.v.m. de coronamaatregelen.

Van de wijkraad: maatregelen i.v.m. het coronavirus

de erediensten vanaf 5 juli in aangepaste vorm

Broeders en zusters en belangstellenden,

Vanaf zondag 5 juli worden er weer erediensten belegd, zij het in aangepaste vorm. Voor de gemeenteleden van wie bekend is dat zij de erediensten bijwonen, zijn plaatsen gereserveerd (zie brief achter de login). Mocht u verhinderd zijn, terwijl u wel verwacht wordt, of wilt u aanwezig zijn terwijl daar niet op gerekend is, wilt u dat dan op tijd doorgeven aan ons kostersechtpaar?

Een dringend verzoek aan gasten: wilt u zich opgeven via het contactformulier van één van de ouderlingen als u de dienst wilt bijwonen? Dan kan er van tevoren een plek voor u gereserveerd worden.

Voor de overige coronamaatregelen, zie het gebruiksplan hieronder.

Met broederlijke groeten,
T.P. van Middelkoop
M.W.J. Groeneveld
R.A. Doek

Gebruiksplan inzake coronamaatregelen

Nieuws

1 mei 2021: Voortgang gesprekken GKN en DGK

In een op 30 april 2021 ontvangen bericht informeren deputaten ACOBB (DGK) en deputaten Egb (GKN) de kerken van beide kerkverbanden over de voortgang van de gesprekken om te komen tot een nieuw kerkverband.
Deputaten zijn voornemens aan haar opdrachtgevers voor te stellen om de huidige praktijk binnen beide kerkverbanden rondom onderwerpen zoals het omgaan met vroegere synodebesluiten, contacten met binnen- en buitenlandse kerken, stemrecht voor zusters, regels voor preeklezen en liturgische zaken, te handhaven en elkaar te aanvaarden. Deputaten zijn opnieuw tot de conclusie gekomen dat deze onderwerpen niet kerkscheidend zijn en dus erkenning en samen verder gaan in één kerkverband niet verhinderen.
Deputaten laten weten dat nu het moment is om beide afzonderlijke synodes voor te stellen om de wederzijdse erkenning uit te spreken en over te gaan tot een ’staat van vereniging’ en daar verder vorm en concrete inhoud aan te geven.
Ondertussen worden de gesprekken met enkele plaatselijke kerkenraden over moeiten en pijnpunten vanwege het verleden voortgezet dan wel opgestart.

30 oktober 2020: De Gereformeerde Kerken Nederland schrijven een bededag uit

Vanwege de aanhoudende crisis rondom de coronapandemie heeft de Generale Synode van 3 oktober 2020 besloten een bededag uit te schrijven. Deze zal D.V. op woensdag 25 november belegd worden in de kerken om de naam van de HERE aan te roepen en onze nood bij hem te brengen in ootmoedig gebed. Omdat het niet voor alle plaatselijke gemeentes mogelijk is om doordeweeks samen te komen, kan ook op zondag 29 november een bededag belegd worden in plaats van de woensdag daarvoor.

Voor ouder nieuws zie Nieuwsarchief.

Kerkdiensten
  • Elke zondag om
    10:00 en 16:30 uur.
    Apostel Thomaskerk, Enschede
    Voor details van de kerkdiensten zie Agenda.

Bijbeltekst
  • ... want u hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen en Mijn Naam niet verloochend.
    Openb. 3:8b