Gereformeerde Kerk Enschede e.o.
Behorend tot het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) Chi (χ) Rho (ρ) = Christus Koning

Psalm 100:5: want de HERE is goed, zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, en zijn trouw tot in verre geslachten. De tafel op het podium Het Heilig Avondmaal Eudokiazaal in de Apostel Thomaskerk In de eredienst met ds. R. van der Wolf De Apostel Thomaskerk Enschede, de ingang is rechts

Welkom

Hartelijk welkom op de website van de Gereformeerde Kerk Enschede e.o.

Wij zijn een kerk die vast wil houden aan de Bijbel als Gods onfeilbare Woord, voor alle tijden en alle plaatsen. Gods Woord is voor ons de richtlijn voor ons leven.

Iedere zondag om 10.00 uur en om 16.30 uur worden de erediensten gehouden in:
de Apostel Thomaskerk
Thomas de Keyserstraat 20
7545 BK  Enschede

Ook gasten zijn van harte welkom! Wel een dringend verzoek aan hen: wilt u zich opgeven via het contactformulier van één van de ouderlingen als u de dienst wilt bijwonen? Dit i.v.m. de coronamaatregelen.

Van de wijkraad: maatregelen i.v.m. het coronavirus

de erediensten vanaf 5 juli in aangepaste vorm

Broeders en zusters en belangstellenden,

Vanaf zondag 5 juli worden er weer erediensten belegd, zij het in aangepaste vorm. Voor de gemeenteleden van wie bekend is dat zij de erediensten bijwonen, zijn plaatsen gereserveerd (zie brief achter de login). Mocht u verhinderd zijn, terwijl u wel verwacht wordt, of wilt u aanwezig zijn terwijl daar niet op gerekend is, wilt u dat dan op tijd doorgeven aan ons kostersechtpaar?

Een dringend verzoek aan gasten: wilt u zich opgeven via het contactformulier van één van de ouderlingen als u de dienst wilt bijwonen? Dan kan er van tevoren een plek voor u gereserveerd worden.

Voor de overige coronamaatregelen, zie het gebruiksplan hieronder.

Met broederlijke groeten,
T.P. van Middelkoop
M.W.J. Groeneveld
R.A. Doek

Gebruiksplan inzake coronamaatregelen

Nieuws

03 oktober 2020: GK Enschede e.o. toegelaten tot verband GKN

De Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Nederland bijeen op zaterdag 3 oktober 2020 te Ermelo heeft de Gereformeerde Kerk Enschede e.o. als zelfstandige kerk toegelaten tot het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland. De GK Enschede e.o. is een voortzetting van de wijkgemeente GK Twente van de GK Hardenberg e.o.

01 september 2020: GK Enschede e.o. zelfstandige gemeente GKN

Op dinsdag 1 september zijn we GK Enschede e.o. (GKN). Een zelfstandige gemeente in afhankelijkheid van de HERE.

Voor ouder nieuws zie Nieuwsarchief.

Kerkdiensten
  • Elke zondag om
    10:00 en 16:30 uur.
    Apostel Thomaskerk, Enschede
    Voor details van de kerkdiensten zie Agenda.

Bijbeltekst
  • ... want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend.
    Openb. 3:8b