Gereformeerde Kerk Enschede e.o.
Behorend tot het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) Chi (χ) Rho (ρ) = Christus Koning

Het Heilig Avondmaal Psalm 100:5: want de HERE is goed, zijn goedertierenheid is voor eeuwig, Zijn trouw van generatie op generatie. De tafel op het podium De Apostel Thomaskerk Enschede, de ingang is rechts Eudokiazaal in de Apostel Thomaskerk In de eredienst met ds. R. van der Wolf

Welkom

Hartelijk welkom op de website van de Gereformeerde Kerk Enschede e.o.

Wij zijn een kerk die vast wil houden aan de Bijbel als Gods onfeilbare Woord, voor alle tijden en alle plaatsen. Gods Woord is voor ons de richtlijn voor ons leven.

Iedere zondag om 10.00 uur en om 16.30 uur worden de erediensten gehouden in:
de Apostel Thomaskerk
Thomas de Keyserstraat 20
7545 BK  Enschede

Ook gasten zijn van harte welkom! Wel een dringend verzoek aan hen: wilt u zich opgeven via het contactformulier van één van de ouderlingen als u de dienst wilt bijwonen? Dit i.v.m. de coronamaatregelen.

Van de wijkraad: maatregelen i.v.m. het coronavirus

de erediensten vanaf 5 juli in aangepaste vorm

Broeders en zusters en belangstellenden,

Vanaf zondag 5 juli worden er weer erediensten belegd, zij het in aangepaste vorm. Voor de gemeenteleden van wie bekend is dat zij de erediensten bijwonen, zijn plaatsen gereserveerd (zie brief achter de login). Mocht u verhinderd zijn, terwijl u wel verwacht wordt, of wilt u aanwezig zijn terwijl daar niet op gerekend is, wilt u dat dan op tijd doorgeven aan ons kostersechtpaar?

Een dringend verzoek aan gasten: wilt u zich opgeven via het contactformulier van één van de ouderlingen als u de dienst wilt bijwonen? Dan kan er van tevoren een plek voor u gereserveerd worden.

Voor de overige coronamaatregelen, zie het gebruiksplan hieronder.

Met broederlijke groeten,
T.P. van Middelkoop
M.W.J. Groeneveld
R.A. Doek

Gebruiksplan inzake coronamaatregelen

Kerkdiensten
  • Elke zondag om
    10:00 en 16:30 uur.
    Apostel Thomaskerk, Enschede
    Voor details van de kerkdiensten zie Agenda.

Bijbeltekst
  • ... want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend.
    Openb. 3:8b