Gereformeerde Kerk Enschede e.o.
Behorend tot het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) Chi (χ) Rho (ρ) = Christus Koning

In de eredienst met ds. R. Douma Psalm 100:5: want de HERE is goed, zijn goedertierenheid is voor eeuwig, Zijn trouw van generatie op generatie. Het Heilig Avondmaal De ingang van GK Enschede is rechts op de parkeerplaats, onder de overkapping bij de pilaren Eudokiazaal in de Apostel Thomaskerk De Apostel Thomaskerk Enschede, de ingang is rechts onder de overkapping bij de pilaren De tafel op het podium

Agenda

Voor al onze agendapunten geldt: zo de Here wil.
Onder de menuknop 'Kerkdiensten' vindt u meer informatie over het meebeleven van onze kerkdiensten.

Kerkdienst vanaf 10:00 uur. zondag 9 oktober 2022

Hartelijk welkom in onze eredienst.
Deze morgen gaat ds. A. de Jager voor.
De tekst voor de preek is nog niet bekend.

1e collecte is voor de kerk
2e collecte is voor de diaconie

U wordt van harte uitgenodigd na de dienst met ons koffie te drinken.

Kerkdienst vanaf 16:30 uur. zondag 9 oktober 2022

Hartelijk welkom in onze eredienst.
Deze middag wordt de preek van ds. A. de Jager getoond met de beamer.
De tekst voor de preek is HC Zondag 32.

1e collecte is voor de kerk
2e collecte is voor de diaconie

Kerkdienst vanaf 10:00 uur. zondag 16 oktober 2022

Hartelijk welkom in onze eredienst.
Deze morgen gaat ds. R. Douma voor.
De tekst voor de preek is nog niet bekend.

1e collecte is voor de kerk
2e collecte is voor de diaconie

U wordt van harte uitgenodigd na de dienst met ons koffie te drinken.

 Maandoverzicht

Bijbeltekst
  • ... want u hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen en Mijn Naam niet verloochend.
    Openb. 3:8b

Meebeleven