Gereformeerde Kerk Enschede e.o.
Behorend tot het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) Chi (χ) Rho (ρ) = Christus Koning

In de eredienst met ds. R. van der Wolf De Apostel Thomaskerk Enschede, de ingang is rechts onder de overkapping bij de pilaren De tafel op het podium De ingang van GK Enschede is rechts op de parkeerplaats, onder de overkapping bij de pilaren Eudokiazaal in de Apostel Thomaskerk Het Heilig Avondmaal Psalm 100:5: want de HERE is goed, zijn goedertierenheid is voor eeuwig, Zijn trouw van generatie op generatie.

Agenda

Voor al onze agendapunten geldt: zo de Here wil.
Onder de menuknop 'Kerkdiensten' vindt u meer informatie over het meebeleven van onze kerkdiensten.

Catechisaties van 19:00 tot 22:00 uur. dinsdag 28 september 2021

De catechisaties worden gegeven in een zaal van de kerk.

19.00 uur groep 1;
20.00 uur goep 2;
21.00 uur belijdeniscatechisatie.

Kerkdienst vanaf 10:00 uur. zondag 3 oktober 2021

Hartelijk welkom in onze eredienst.
Deze morgen gaat kand. R. Douma voor.
De tekst voor de preek is nog niet bekend.

1e collecte is voor de kerk
2e collecte is voor de diaconie
Gelieve dit over te maken naar het rekeningnummer van de kerk:
NL86 RABO 0301 1413 12 t.n.v. Gereformeerde Kerk Enschede e.o., o.v.v. het doel van de collecte. In de dienst zal niet worden gecollecteerd.
Een dringend verzoek aan gasten: wilt u zich opgeven via het contactformulier van één van de ouderlingen als u de dienst wilt bijwonen? Dit i.v.m. de coronamaatregelen.

Kerkdienst vanaf 16:30 uur. zondag 3 oktober 2021

Hartelijk welkom in onze eredienst.
Deze middag gaat ds. J.R. Visser voor.
De tekst voor de preek is Zondag 33 HC.

1e collecte is voor de kerk
2e collecte is voor de diaconie
Gelieve dit over te maken naar het rekeningnummer van de kerk:
NL86 RABO 0301 1413 12 t.n.v. Gereformeerde Kerk Enschede e.o., o.v.v. het doel van de collecte. In de dienst zal niet worden gecollecteerd.
Een dringend verzoek aan gasten: wilt u zich opgeven via het contactformulier van één van de ouderlingen als u de dienst wilt bijwonen? Dit i.v.m. de coronamaatregelen.

 Maandoverzicht

Bijbeltekst
  • ... want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend.
    Openb. 3:8b

Meebeleven