Gereformeerde Kerk Enschede e.o.
Behorend tot het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) Chi (χ) Rho (ρ) = Christus Koning

Het Heilig Avondmaal De tafel op het podium In de eredienst met ds. R. Douma De ingang van GK Enschede is rechts op de parkeerplaats, onder de overkapping bij de pilaren De Apostel Thomaskerk Enschede, de ingang is rechts onder de overkapping bij de pilaren Psalm 100:5: want de HERE is goed, zijn goedertierenheid is voor eeuwig, Zijn trouw van generatie op generatie. Eudokiazaal in de Apostel Thomaskerk

Agenda

Voor al onze agendapunten geldt: zo de Here wil.
Onder de menuknop 'Kerkdiensten' vindt u meer informatie over het meebeleven van onze kerkdiensten.

Kerkdienst vanaf 10:00 uur. zondag 10 december 2023

Hartelijk welkom in onze eredienst.
Deze morgen gaat
ds. A. de Jager voor.
De tekst voor de preek is nog niet bekend
.

1e collecte is voor de kerk
2e collecte is voor
de diaconie

U wordt van harte uitgenodigd na de dienst met ons koffie te drinken.

Kerkdienst vanaf 16:30 uur. zondag 10 december 2023

Hartelijk welkom in onze eredienst.
Deze middag gaat ds. R. Douma voor.
De tekst voor de preek is HC Zondag 40.

1e collecte is voor de kerk
2e collecte is voor
de diaconie

Bijbelstudie 'Sola Scriptura' vanaf 19:30 uur. dinsdag 12 december 2023

'Hoe zullen wij leven?' hfst. 16 br. en zr. Fortuin.

Inloop met koffie/thee vanaf 19:15 uur. Voor koek wordt gezorgd door de inleider(s).


 

 Maandoverzicht

Bijbeltekst
  • ... want u hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen en Mijn Naam niet verloochend.
    Openb. 3:8b