Gereformeerde Kerk Enschede e.o.
Behorend tot het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) Chi (χ) Rho (ρ) = Christus Koning

De tafel op het podium Het Heilig Avondmaal Psalm 100:5: want de HERE is goed, zijn goedertierenheid is voor eeuwig, Zijn trouw van generatie op generatie. De Apostel Thomaskerk Enschede, de ingang is rechts Eudokiazaal in de Apostel Thomaskerk In de eredienst met ds. R. van der Wolf

Agenda

Voor al onze agendapunten geldt: zo de Here wil.
Onder de menuknop 'Kerkdiensten' vindt u meer informatie over het meebeleven van onze kerkdiensten.

Kerkdienst vanaf 10:00 uur. zondag 20 juni 2021

Hartelijk welkom in onze eredienst.
Deze morgen wordt de preek van ds. H. Drost getoond met de beamer. Het is een voorbereidingspreek voor het volgende week te vieren Heilig Avondmaal.
De tekst voor de preek is Numeri 9 : 1 - 14.

1e collecte is voor de kerk
2e collecte is het landelijk verband
Gelieve dit over te maken naar het rekeningnummer van de kerk:
NL86 RABO 0301 1413 12 t.n.v. Gereformeerde Kerk Enschede e.o., o.v.v. het doel van de collecte. In de dienst zal niet worden gecollecteerd.
Een dringend verzoek aan gasten: wilt u zich opgeven via het contactformulier van één van de ouderlingen als u de dienst wilt bijwonen? Dit i.v.m. de coronamaatregelen.

Kerkdienst vanaf 16:30 uur. zondag 20 juni 2021

Hartelijk welkom in onze eredienst.
Deze middag wordt de preek van ds. A. Jongeneel getoond met de beamer.
De tekst voor de preek is Zondag 19 HC.

1e collecte is voor de kerk
2e collecte is voor het landelijk verband
Gelieve dit over te maken naar het rekeningnummer van de kerk:
NL86 RABO 0301 1413 12 t.n.v. Gereformeerde Kerk Enschede e.o., o.v.v. het doel van de collecte. In de dienst zal niet worden gecollecteerd.
Een dringend verzoek aan gasten: wilt u zich opgeven via het contactformulier van één van de ouderlingen als u de dienst wilt bijwonen? Dit i.v.m. de coronamaatregelen.

Kerkdienst vanaf 10:00 uur. zondag 27 juni 2021

Hartelijk welkom in onze eredienst.
Deze morgen gaat ds. A. de Jager voor en vieren we het Heilig Avondmaal.
De tekst voor de preek is nog niet bekend.

1e collecte is voor de kerk
2e collecte is voor de diaconie
Gelieve dit over te maken naar het rekeningnummer van de kerk:
NL86 RABO 0301 1413 12 t.n.v. Gereformeerde Kerk Enschede e.o., o.v.v. het doel van de collecte. In de dienst zal niet worden gecollecteerd.
Een dringend verzoek aan gasten: wilt u zich opgeven via het contactformulier van één van de ouderlingen als u de dienst wilt bijwonen? Dit i.v.m. de coronamaatregelen.

 Maandoverzicht

Bijbeltekst
  • ... want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend.
    Openb. 3:8b

Meebeleven