Gereformeerde Kerk Enschede e.o.
Behorend tot het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) Chi (χ) Rho (ρ) = Christus Koning

Het Heilig Avondmaal De Apostel Thomaskerk Enschede, de ingang is rechts Psalm 100:5: want de HERE is goed, zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, en zijn trouw tot in verre geslachten. In de eredienst met ds. R. van der Wolf Eudokiazaal in de Apostel Thomaskerk De tafel op het podium

Agenda

Voor al onze agendapunten geldt: zo de Here wil.
Onder de menuknop 'Kerkdiensten' vindt u meer informatie over het meebeleven van onze kerkdiensten.

Dankdienst voor het leven van zr. H. Scholtens-Bloemberg vanaf 10:30 uur. vrijdag 30 oktober 2020

Op 25 oktober jongstleden heeft de Heere in Zijn liefdevolle armen gesloten
zr. H. Scholtens-Bloemberg, op de leeftijd van 86 jaar.
Door de huidige omstandigheden zal de dankdienst voor haar leven en aansluitend de begrafenis in besloten kring worden gehouden.
De dienst zal gehouden worden op D.V. vrijdag 30 oktober 2020 om 10.30 uur in de Apostel Thomaskerk.
Wanneer u donderdag 29 oktober 2020 thuis afscheid van haar wil nemen kunt u bellen met 06-39305492 voor het maken van een afspraak.

U kunt de dankdienst rechtstreeks volgen via www.gkenschede.nl/kerkdiensten.

Kerkdienst vanaf 10:00 uur. zondag 1 november 2020

Hartelijk welkom in onze eredienst. Deze zondagmorgen vieren we het Heilig Avondmaal in aangepaste vorm. Ds. R. van der Wolf gaat voor.
De tekst voor de preek is nog niet bekend.

1e collecte is voor de kerk
2e collecte is voor de diaconie
Gelieve dit over te maken naar het rekeningnummer van de kerk:
NL86 RABO 0301 1413 12 t.n.v. Gereformeerde Kerk Enschede e.o., o.v.v. het doel van de collecte. In de dienst zal niet worden gecollecteerd.
Een dringend verzoek aan gasten: wilt u zich opgeven via het contactformulier van één van de ouderlingen als u de dienst wilt bijwonen? Dit i.v.m. de coronamaatregelen.

Kerkdienst vanaf 16:30 uur. zondag 1 november 2020

Hartelijk welkom in onze eredienst.
Deze middag wordt de preek van ds. E. Hoogendoorn getoond met de beamer.
De tekst voor de preek is Zondag 41 HC.

1e collecte is voor de kerk
2e collecte is voor de diaconie
Gelieve dit over te maken naar het rekeningnummer van de kerk:
NL86 RABO 0301 1413 12 t.n.v. Gereformeerde Kerk Enschede e.o., o.v.v. het doel van de collecte. In de dienst zal niet worden gecollecteerd.
Een dringend verzoek aan gasten: wilt u zich opgeven via het contactformulier van één van de ouderlingen als u de dienst wilt bijwonen? Dit i.v.m. de coronamaatregelen.

 Maandoverzicht

Bijbeltekst
  • ... want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend.
    Openb. 3:8b

Meebeleven