Gereformeerde Kerk Enschede e.o.
Behorend tot het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) Chi (χ) Rho (ρ) = Christus Koning

In de eredienst met ds. R. van der Wolf Psalm 100:5: want de HERE is goed, zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, en zijn trouw tot in verre geslachten. De tafel op het podium De Apostel Thomaskerk Enschede, de ingang is rechts Het Heilig Avondmaal Eudokiazaal in de Apostel Thomaskerk

ANBI

ANBI-transparantie te publiceren gegevens door Gereformeerde Kerk Enschede e.o.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Gereformeerde Kerk Enschede e.o.
Telefoonnummer: 06-47 80 20 64
RSIN/Fiscaal nummer: 854638003
Website adres: www.gkenschede.nl
E-mail: aenjkoster@outlook.com
Adres: Thomas de Keyserstraat 20
7545 BK  Enschede

De Gereformeerde Kerk Enschede en omstreken is 5 januari 2014 begonnen onder de naam GK Twente als wijkgemeente van de Gereformeerde Kerk Hardenberg en omstreken. Vanaf 1 september 2020 maken we als zelfstandige gemeente deel uit van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN).

Gereformeerde Kerk Enschede e.o. is een kerk die vast wil houden aan de Bijbel als Gods onfeilbare Woord, voor alle tijden en alle plaatsen. Gods Woord is voor ons de richtlijn voor ons leven.

Voor de volledige informatie, zie ANBI-transparantie hieronder.

ANBI-transparantie

Financiƫle verantwoording 2019

Kerkdiensten
  • Elke zondag om
    10:00 en 16:30 uur.
    Apostel Thomaskerk, Enschede
    Voor details van de kerkdiensten zie Agenda.

Bijbeltekst
  • ... want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend.
    Openb. 3:8b