Gereformeerde Kerk Enschede e.o.
Behorend tot het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) Chi (χ) Rho (ρ) = Christus Koning

Psalm 100:5: want de HERE is goed, zijn goedertierenheid is voor eeuwig, Zijn trouw van generatie op generatie. De tafel op het podium Het Heilig Avondmaal De Apostel Thomaskerk Enschede, de ingang is rechts onder de overkapping bij de pilaren Eudokiazaal in de Apostel Thomaskerk In de eredienst met ds. R. Douma De ingang van GK Enschede is rechts op de parkeerplaats, onder de overkapping bij de pilaren

Nieuwsarchief pagina 2

7 juli 2019: Datum verhuizing bekend

De verhuizing van onze spullen uit 'De Letterbak' naar de Apostel Thomaskerk staat gepland op zaterdag 31 augustus.
Op zondagmorgen 1 september 2019 zal dan de eerste eredienst zo de Here wil gehouden worden in de Apostel Thomaskerk.
Zoals gewoonlijk zijn de morgendiensten om 10.00 uur en de middagdiensten om 16.30 uur.

18 juni 2019: GK Twente gaat verhuizen naar Enschede

Op de wijkavond van 18 juni is besloten dat we gaan verhuizen naar de Apostel Thomaskerk in Enschede. De precieze datum wordt later bekend gemaakt. De verhuizing zal waarschijnlijk rond de zomervakantie plaatsvinden. Houdt u onze website in de gaten.

8 april 2019: Gemeentedag in 'De Letterbak' op 25 mei

Programma Gemeentedag (tijden bij benadering):
14.00 uur start met koffie, thee of limonade met wat lekkers
15.00 uur het middagprogramma is verder een verrassing
17.00 uur wordt het eten geserveerd.
19.00 uur maaltijd afgelopen, waarna wie naar huis wil dat kan doen.
Iedereen die nog niet genoeg heeft van deze dag kan langer blijven voor een kopje koffie en daarna nog gezellig na-/bijkletsen onder het genot van een drankje.

Locatie: 'De Letterbak'.

16 januari 2019: Ds. L. Heres heeft beroep aangenomen

Ds. L. Heres heeft het beroep aangenomen dat de GK Assen-Boerakker op hem heeft uitgebracht.

21 december 2018: Ds. L. Heres beroepen door GK Assen-Boerakker

De GK Assen-Boerakker heeft een beroep uitgebracht op ds. L. Heres, predikant van de GK Zwijndrecht e.o. en de GK Goes e.o.

2 december 2018: Nieuws uit de voortgezette Generale Synode van 24 november 2018

Tijdens de rondvraag vraagt br. A. Pullen van de kerk te Hardenberg of het een idee is om, met het oog op de invoering van de HSV, iets te doen aan een gezamenlijk inkoopbeleid voor een HSV uitgave gecombineerd met het Gereformeerd Kerkboek. Navraag heeft geleerd dat daar mogelijkheden voor zijn mits er voldoende exemplaren worden afgenomen. Andere afgevaardigden bevestigingen deze informatie. Het idee krijgt veel bijval. Het is zinvol hierover contact op te nemen met de DGK. Afgesproken wordt dat de kerken die besluiten de HSV te gaan gebruiken en belangstelling hebben voor een gezamenlijke aanschaf, dit melden aan de deputaat-scriba. Meer informatie over de Synode, klik hier.

13 oktober 2018: HSV vrijgegeven voor gebruik erediensten

Op de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Nederland (samenroepende Kerk GK Dalfsen) van 6 oktober 2018 is besloten de HSV vrij te geven voor gebruik in de erediensten.

19 mei 2018: Ds. A. de Jager toegelaten tot de dienst van het Woord

Op vrijdag 18 mei 2018 heeft de Generale Synode van de GKN te Harderwijk besloten ds. A. de Jager uit Zwolle toe te laten tot de dienst van het Woord in de Gereformeerde Kerken Nederland.

28 april 2018: Buitengewone Generale Synode 18 mei 2018

Op 18 mei 2018 is er een buitengewone Generale Synode i.v.m. het verzoek tot toelaten van ds. A. de Jager tot de dienst des Woords in de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN). Samenroepende kerk is de GK Dalfsen. De buitengewone synode zal worden gehouden in het kerkgebouw Beetsstraat 17 3842 AJ Harderwijk. De synode begint om 20.00 uur

23 april 2018: Ds. A. de Jager heeft zich bij de GK Zwolle gevoegd

Van ds. J.R. Visser (Facebook): "De HERE zorgt. Dat zien we ook als het gaat om de verkondiging van het evangelie binnen de kerken van de GKN. We mochten gisteren in Zwolle aflezen dat ds. A. de Jager zich bij de gemeente daar heeft gevoegd. We hopen zo snel als mogelijk als kerken bij elkaar te komen. Voor een gesprek met ds de Jager zodat hij in de kerken het evangelie kan verkondigen. Het is heerlijk in deze tijden met kracht de verkondiging van het evangelie ter hand te nemen."

17 maart 2018: Nieuws van de Generale Synode

Op voorstel van deputaten Buitenlandse kerken heeft de  Generale Synode van de GKN d.d. 17 maart 2018  besloten een zusterkerkrelatie aan te gaan met de Selbständige Evangelisch-Reformierte Kirche Deutschland (SERK).

Eveneens op voorstel van deputaten is door de Generale Synode besloten de  Free Reformed Churches of Australia (FRCA) te verzoeken formele banden met de GKN aan te gaan in de vorm van een zusterkerkrelatie.

4 februari 2018: Bevestiging en intrede dr. A. Bas

Zo de Here wil zal op zondag 4 februari dr. A. Bas bevestigd worden als predikant van GK Kampen en Gk Dalfsen e.o.
Ds. E. Hoogendoorn gaat in de morgendienst in Kampen voor in een gecombineerde dienst met GK Dalfsen e.o.
In de middagdienst hoopt dr. Bas zijn intredepreek te houden, ook weer in GK Kampen in combinatie met GK Dalfsen e.o..

23 januari 2018: Bijeenkomst op uitnodiging SMN met als spreker dr. A. Bas

Dr. A. Bas hoopt op dinsdag 23 januari 2018 in Enschede te komen spreken over:  WIE MAAKT DE DIENST UIT IN DE KERK?
U bent allen van harte welkom!
Apostel Thomaskerk,
Thomas de Keyserstraat 20,
7545 AH  Enschede
Aanvangstijd: 20.00 uur
Zaal open: 19.30 uur
Studiegroep Midden-Nederland

16 december 2017: Dr. A. Bas neemt beroep aan

Dr. A. Bas heeft het op hem uitgebrachte beroep van de Gereformeerde Kerk Kampen in combinatie met de Gereformeerde Kerk Dalfsen e.o. aangenomen en bedankt voor het beroep van de Gereformeerde Kerk Assen-Boerakker.

4 december 2017: Dr. A. Bas beroepen

Ook de Gereformeerde Kerk Assen-Boerakker heeft een beroep uitgebracht op dr. A. Bas te Kornhorn.

22 november 2017: Dr. A. Bas  beroepen

De Gereformeerde Kerk Kampen heeft samen met de Gereformeerde Kerk Dalfsen e.o. een beroep uitgebracht op dr. A. Bas te Kornhorn.

Nieuwsarchief pagina 3 - pagina 1

Kerkdiensten
  • Elke zondag om
    10:00 en 16:30 uur.
    Apostel Thomaskerk, Enschede
    Voor details van de kerkdiensten zie Agenda.

Bijbeltekst
  • ... want u hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen en Mijn Naam niet verloochend.
    Openb. 3:8b