Gereformeerde Kerk Enschede e.o.
Behorend tot het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) Chi (χ) Rho (ρ) = Christus Koning

Psalm 100:5: want de HERE is goed, zijn goedertierenheid is voor eeuwig, Zijn trouw van generatie op generatie. De ingang van GK Enschede is rechts op de parkeerplaats, onder de overkapping bij de pilaren De tafel op het podium De Apostel Thomaskerk Enschede, de ingang is rechts onder de overkapping bij de pilaren Eudokiazaal in de Apostel Thomaskerk In de eredienst met ds. R. Douma Het Heilig Avondmaal

Nieuwsarchief pagina 3

7 oktober 2017: Dr. Bas toegelaten en beroepbaar gesteld als predikant GKN

De Generale Synode heeft in haar vergadering op 7 oktober in Harderwijk besloten dr. A. Bas toe te laten tot de dienst des Woords en beroepbaar te stellen in de Gereformeerde Kerken Nederland.

18 juni 2017: Start Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o. (GKN)

Op zondag 18 juni 2017 start Deo Volente de Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o. (GKN) met kerkdiensten in Harderwijk onder verantwoordelijkheid van de GK Zwolle e.o.
De kerkdiensten worden gehouden in het gebouw
Beetsstraat 17
3842 AJ Harderwijk.
Op deze eerste zondag gaat in de morgendienst ds. R.J. Visser uit Zwolle voor. In de middagdienst ds. E. Hoogendoorn uit Kampen.
De aanvangstijden van de diensten zijn 9:30 uur en 16:30 uur. Na de morgendienst is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee.

31 mei 2017: Emeritus ds. D. de Jong van GKv naar GKN

De Dordrechtse emeritus predikant D. de Jong heeft de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) verlaten en zich aangesloten bij de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN).
Concrete aanleiding daarvoor is de bevestiging van ds. J. M. Haak als nieuwe predikant van de GKv Dordrecht, in augustus 2015. Ds. De Jong was lid van die gemeente. Hij heeft zich nu aangesloten bij de GK Zwijndrecht en omstreken.

5 juni 2016: Start Gereformeerde Kerk Amersfoort e.o. (GKN)

Met ingang van 5 juni zullen onder verantwoordelijkheid van GK Ede e.o. kerkdiensten worden belegd in Amersfoort.
De diensten vangen aan om 10:00 uur en 16:30 uur in de
Aula Oud Leusden
Vlooswijkseweg 2
Leusden

22 mei 2016: Extra vergaderplaats in Gorssel

Vanaf 22 mei 2016 worden er in Gorssel ‘s middags erediensten gehouden.
Locatie: Hoofdstraat 27
7213 CW  Gorssel
Tijd: 16:30 uur
De diensten worden belegd door en onder verantwoordelijkheid van Zwolle.

1 mei 2016: Wijkgemeente Ede-Veenendaal zelfstandig

Per 1 mei 2016 wordt de wijk Ede-Veenendaal zelfstandig.
De naam wordt dan Gereformeerde Kerk Ede e.o.

1 november 2015: Bevestiging en intrede ds. J.R. Visser

Op 1 november 2015 zal D.V. in de morgendienst de bevestiging plaatsvinden van ds. J.R. Visser. In deze dienst hoopt ds. R. van der Wolf voor te gaan.
Aanvang dienst: 10:00 uur.
De intrede zal in de middagdienst plaatsvinden.
Deze dienst begint om 16:00 uur.
Beide diensten worden gehouden in “De Vijverhoeve“
Noordelijke Ruitenweg 1
Zwolle.

4 oktober 2015: Ds. J. R. Visser neemt beroep aan

Ds. J.R. Visser te Dronten-Noord (GKv) heeft het beroep naar de Gereformeerde Kerk Zwolle e.o. (GKN) aangenomen.

11 september 2015: Beroep op ds. J.R. Visser

Beroepen door de Gereformeerde Kerk Zwolle e.o.: ds. J.R. Visser, predikant van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Dronten-Noord.

15 november 2014: Prof. dr. J. Douma verlaat de GKv en sluit zich aan bij de GKN

Prof. dr. J. Douma verlaat de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. (GKv) Dat maakte de emeritus hoogleraar ethiek zaterdag bekend tijdens een bijeenkomst van verontruste gereformeerd-vrijgemaakten in Bunschoten.
Prof. Douma en zijn echtgenote sluiten zich aan bij de Gereformeerde Kerk Nederland (GKN), een afsplitsing van de GKv. Ze worden in Hardenberg lid van de gemeente die gediend wordt door ds. R. van der Wolf.
De emeritus heeft de redenen voor zijn vertrek opgetekend in een 95-pagina’s tellend boekwerk, onder de titel ”Afscheid van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)”

26 oktober 2014: Ambtsdragers in de GK Twente

De GK Hardenberg e.o. houdt sinds afgelopen januari ook kerkdiensten wijkgebouw ‘De Letterbak’ in Borne. Deze wijkgemeente noemt zichzelf Gereformeerde Kerk Twente (GK Twente). Deze kerk maakt deel uit van het landelijk kerkverband van de GKN. De nieuwe leden zijn voornamelijk afkomstig uit de GKv. De leden wonen verspreidt over heel Twente en zelfs daarbuiten. Onlangs zijn er uit eigen kring ambtsdragers verkozen. In een kerkdienst op 26 oktober zijn deze bevestigd. De wijkgemeente kent nu een wijkraad, bestaande uit twee ouderlingen en een diaken.

5 oktober 2014: GK Assen e.o. start erediensten in Boerakker

Op 5 oktober is de GK Assen e.o, wijkgemeente ‘De Vaste Rots’, gestart met het beleggen van erediensten in het kerkgebouw van de GKv te Boerakker. Hoofdweg 70. De GKv in Boerakker wordt per 1 januari 2015 opgeheven.
Ruim 2/3 van de leden van de kerk te Assen wonen in de provincies Friesland en Groningen zodat op de zondagen veel moet worden gereisd. Ook zijn er broeders en zusters waarvoor de afstand tot Assen te ver is. Twee redenen waarom besloten is zondags op 2 plaatsen kerkdiensten te beleggen. In Assen en in Boerakker. De GK Assen e.o. blijft één gemeente. Het HA zal gezamenlijk op één locatie worden gevierd. Dat geld ook voor de diensten op kerkelijke feestdagen.
De Zuiderkerk in Assen waar de ‘Vaste Rots’ zondags samenkwam, is door de eigenaar, de PKN, verkocht. Met ingang van 12 oktober komt het Asser deel van de gemeente nu bijeen in een zaal van de Jozefkerk aan het Kerkplein 1 in Assen. Dit is tijdelijk. Er wordt omgezien naar een nieuwe locatie.
De kerkdiensten in Assen vangen aan om 13.00 uur en om 16.30 uur.
Met ingang van 1 januari 2015 beginnen de kerkdiensten in Boerakker om 10:00 uur en 14:00 uur.

5 januari 2014: GK Hardenberg e.o. start wijkgemeente in Twente

Zo de Here wil, start de Gereformeerde Kerk Hardenberg e.o. (GKN) een nieuwe wijkgemeente in Twente. 5 januari 2014 zullen de eerste diensten des Woords gehouden worden. In de ochtenddienst hoopt ds. R. van der Wolf voor te gaan en in de middagdienst ds. L. Heres. Na de ochtenddienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. We nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. We willen u vragen de gemeente in Twente aan de Heere op te dragen in gebed.
Erediensten om 10:00uur en 16:30uur
Wijkgebouw ’De Letterbak’
Clematishof 6
7621 CV Borne

Nieuwsarchief pagina 1 - pagina 2

Kerkdiensten
  • Elke zondag om
    10:00 en 16:30 uur.
    Apostel Thomaskerk, Enschede
    Voor details van de kerkdiensten zie Agenda.

Bijbeltekst
  • ... want u hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen en Mijn Naam niet verloochend.
    Openb. 3:8b