Gereformeerde Kerk Enschede e.o.
Behorend tot het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) Chi (χ) Rho (ρ) = Christus Koning

Het Heilig Avondmaal Psalm 100:5: want de HERE is goed, zijn goedertierenheid is voor eeuwig, Zijn trouw van generatie op generatie. Eudokiazaal in de Apostel Thomaskerk In de eredienst met ds. R. van der Wolf De Apostel Thomaskerk Enschede, de ingang is rechts De tafel op het podium

Wat kunt u verwachten

Vanaf 5 juli 2020 lezen we uit de Herziene Statenvertaling (HSV) in de erediensten. We zingen uit het Gereformeerd Kerkboek 1984/'85. Dat is het Kerkboek met de 150 Psalmen en 41 Gezangen.

Als er geen dominee aanwezig is, zal er in de dienst meestal een preek gebeamerd worden, en anders wordt er een preek gelezen.

U zult merken dat onze erediensten gehouden worden volgens de orde van dienst van Kampen (meestal) of van Middelburg. Dat betekent dat de wet van de Here in de morgendienst een vaste plaats heeft. In de middagdienst belijden we ons geloof met de Apostolische Geloofsbelijdenis, of de Geloofsbelijdenis van Nicea.

Eenmaal per zondag is er een Catechismuspreek.

Tijdens de collecte kunt u contant geld of collectemunten in het zakje doen. Hoe u collectemunten kunt bestellen, vindt u in de rechter kolom van deze website.

We vieren in de regel vier keer per jaar het Heilig Avondmaal.

Kerkdiensten
  • Elke zondag om
    10:00 en 16:30 uur.
    Apostel Thomaskerk, Enschede
    Voor details van de kerkdiensten zie Agenda.