Gereformeerde Kerk Enschede e.o.
Behorend tot het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) Chi (χ) Rho (ρ) = Christus Koning

De Apostel Thomaskerk Enschede, de ingang is rechts onder de overkapping bij de pilaren In de eredienst met ds. R. Douma Psalm 100:5: want de HERE is goed, zijn goedertierenheid is voor eeuwig, Zijn trouw van generatie op generatie. Het Heilig Avondmaal De ingang van GK Enschede is rechts op de parkeerplaats, onder de overkapping bij de pilaren De tafel op het podium Eudokiazaal in de Apostel Thomaskerk

Wat kunt u verwachten

In de erediensten lezen we uit de Herziene Statenvertaling (HSV). We zingen uit het Gereformeerd Kerkboek 1984/'85. Dat is het Kerkboek met de 150 Psalmen en 41 Gezangen.

Als er geen dominee aanwezig is, zal er in de dienst meestal een preek gebeamerd worden, en anders wordt er een preek gelezen.

U zult merken dat onze erediensten gehouden worden volgens de orde van dienst van Kampen (meestal) of van Middelburg. Dat betekent dat de wet van de Here in de morgendienst een vaste plaats heeft. In de middagdienst belijden we ons geloof met de Apostolische Geloofsbelijdenis, of de Geloofsbelijdenis van Nicea.

Eenmaal per zondag is er een Catechismuspreek.

Tijdens de collecte kunt u gewoonlijk contant geld of collectemunten in het zakje doen. Hoe u collectemunten kunt bestellen, vindt u in de rechter kolom van deze website.

We vieren in de regel vier keer per jaar het Heilig Avondmaal.

Kerkdiensten
  • Elke zondag om
    10:00 en 16:30 uur.
    Apostel Thomaskerk, Enschede
    Voor details van de kerkdiensten zie Agenda.